ประวัติความเป็นมาของเรา
สินค้าภายใต้แบรนด์ Meditech บริหารงานโดย คุณปิยสุนีย์ ปราสาททองโอสถ ชัยปาณี ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลปราสาททองโอสถ ผู้ประกอบการธุรกิจ ยาหอมปราสาททอง, สายการบินบางกอกแอร์เวย์, โรงพยาบาลกรุงเทพฯลฯ บิดาคือนายแพทย์ปราสาท ปราสาททองโอสถ อดีตนายกสมาคมแพทย์จุฬา มารดาคือเภสัชกรหญิงวิสุนีย์  ปราสาททองโอสถ เจ้าของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน

image 2

คุณปิยสุนีย์  ปราสาททองโอสถ ชัยปาณี มีประสบการณ์สูงสุดในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่า 20 ปี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย ผ่านตัวเลขยอดขายหลายพันล้าน

  

 


ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

1. ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและคู่ค้า
2. เน้นคุณภาพสินค้าเพื่อการทำธุรกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ผลิตภัณฑ์จะต้องผลิตโดยมาตรฐานระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
4. มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ให้มีคุณภาพตรงตามใบวิเคราะห์และมีการสุ่มตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการก่อนนำมาผลิต
5. มีการควบคุมและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และปลอดภัยจากการปนเปื้อน
6. มีการเก็บรักษาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบที่ทันสมัย
7. มีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการที่เชื่อถือได้ต่อผู้บริโภค
8. ติดตามผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ โดยการบันทึกและประเมินผล เพื่อนำกลับมาปรับปรุงคุณภาพในอนาคต

  ภายใต้แบรนด์ Meditech ขอนำเสนอ LZ Complex ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับดวงตา
  • ดวงตาเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญที่สุด
  • ทุกคนมีความเสี่ยงของการตาบอดทุกวัน
  • ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงแสงแดดได้
  • ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป จะเริ่มมีความเสื่อมของดวงตา
  • คนมีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงสูงที่จะมีโรคเกี่ยวกับดวงตา
  • อย่ามองข้ามความสำคัญของการดูแลรักษาดวงตา
** ลูทีน & เซียแซนทีน ร่างกายผลิตเองไม่ได้ **

เครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน